REŠEVANJE SPOROV

IRPS: Podjetje Mizarstvo in žagarstvo Blažič Slavko s.p. ne priznava nobenega izvajalca. V primeru medsebojnega spora si podjetje prizadeva za rešitev zadeve v obojestransko korist.